Zgodovina kluba


UVODNE MISLI


Krajani Šmartnega na Pohorju smo se že od nekdaj veselili zimske sezone, saj imamo geografsko velike možnosti za zimski šport. Prav to nas je privedlo, da smo se pred več kot 25 leti začeli organizirano ukvarjati z raznimi tekmovanji. Takrat ustanovljen TVD PARTIZAN je štel 50 članov. Začela so se tekmovanja v alpskem smučanju in tekmovanja po vaških odborih. Vzporedno z alpskim smučanjem smo razvili tudi druge športe, vendar se je z leti pokazal tisti pravi razlog za ustanovitev športnega društva, to so smučarski skoki in nordijska kombinacija. Tako smo društvo v letu 1991 preimenovali v SMUČARSKO SKAKALNI KLUB.


RAZVOJ SMUČARSKIH SKOKOV


Zgodovina smučarskih skokov v Šmartnem sega že v leto 1943, ko je bila organizirana tekma v smučarskih skokih, tekih in slalomu. Tekmovanja v smučanju so se pričela s prihodom bratov Mirka in Hinka Sernc v Šmartno. Iz pogovora s Hinkom smo izvedeli, da so leta 1959 organizirali na Sernčevem travniku tekmo v smučarskih skokih, na kateri so nastopili Mirko in Hinko Sernc, Konrad Kobale, Stanko Podvršnik, Hinko Ačko, Martin Pečovnik in drugi. S pomočjo teh zanesenjakov in mlajših, ki so se jim pridružili leta 1973 so izvedli skakalno tekmo na isti lokaciji, kot leta 1959. Na tej tekmi so nastopili že zgoraj omenjeni in še Marjan Kos, Mirko Kamenik, Vlado Ačko, Zvonko Španbauer, Anton Vrbek in Ivan Mlaker. Slednji je tudi prvi, ki je v Šmartno prinesel skakalne smuči.


PRVA SKAKALNICA V ŠMARTNEM


Ker je bilo zanimanje mladih za skoke izredno veliko, se je leta 1975 rodila zamisel, da bi začeli graditi skakalnico v Šmartnem. Dela je prevzela mladinska organizacija, glavni organizator je bil takratni sekretar Jože Smogavec. Tako se je na Puderškovem zgradila prva 28 metrska skakalnica z lesenim zaletiščem, za katero je načrte narisal ing. Alojz Jevšenak iz Velenja. Pri gradnji je sodelovalo veliko vaščanov. Koncem leta 1975 je bila prva otvoritvena tekma, na kateri so nastopili domači skakalci. Naslednje leto je že bila organizirana tekma za Pokal pohorskega bataljona, na kateri je nastopilo 27 skakalcev iz štajersko-koroške regije. Naši skakalci so začeli tekmovati v drugih krajih regije in ker v Šmartnem ni bilo ustreznega društva, so nastopali za DTV Partizan Fram. Prva taka tekma je bila v Mislinji.


USTANOVITEV PRVEGA DRUŠTVA


Potreba po ustanovitvi športnega društva je bila očitna, zato se je leta 1978 ustanovil v Šmartnem TVD Partizan, ki je poleg ostalih aktivnostih prirejal tekme v smučarskih skokih na domači skakalnici in se s svojimi skakalci udeleževal regijskih in drugih tekem. Kar hitro so se pokazali sadovi trdega in zagriženega dela, saj je Vlado Ačko dne 22.3.1984 v Planici kot prvi Šmarčan preskočil znamko 100 m s skokom dolžine 104 m!


SKAKALNI CENTER V ŠMARTNEM


Ker se je pokazalo, da je lokacija in velikost skakalnice neustrezna, smo začeli leta 1985 z gradnjo večje 40 metrske skakalnice v Kalšah na Šturmovem. Leto kasneje smo pričeli in zgradili na istem zemljišču poleg 40 m še dve manjši skakalnici 20 m in 12 m. Tako je v Kalšah nastal za naše razmere pravi skakalni center, ki smo ga v kasnejših letih dogradili z dodatnimi objekti. Z razvojem skakalnega centra, je po zagnanih trenerjih zrasla cela vrsta uspešnih skakalcev, ki so ime našega kraja in občine ponesli po vsej državi in tudi v tujino. Leta 1987 je naš mladi skakalec Marjan Simrajh osvojil mesto državnega prvaka v kategoriji dečkov do 9 let.


REKONSTRUKCIJA SKAKALNICE


Veter z neurjem je v letu 1989 podrl leseno konstrukcijo 40 m skakalnice, vendar sta elan in delovna vnema članov ostala neomajna, pa smo na istem mestu zgradili kovinsko konstrukcijo za 45 m skakalnico, ki smo jo v letu 1995 povečali na 50 metrov.